Yn hedfan am y gaeaf,
i aros ar y lleuad,
Ni fyddwch yn dod o hyd i mi,
 
O daith i daith,
Rwyn sbio’r haul,
O dydd i dydd,
Rwyn cadw ti yn fy meddwl,
 
Dim un man am hir
Dim yn perthyn i’r tir,
Yn aros i’r tywydd i troi,
i adael a ffoi,
 
Yn dianc o’r cysgod,
Dwi angen teimlo’n cynnes,
Yn hedfan am y gaeaf i aros ar y lleuad.
Roath Lake,
18/1/19